Close

Zaštita od poplava

Poplave su u Crnoj Gori jedna od najčešćih nepogoda, koje mogu nanijeti veoma veliku štetu stanovništvu i privredi, a koje uglavnom nastaju kao rezultat obilnih ili dugotrajnih padavina, izlivanja rijeka, naglog otapanja snijega i leda, nadolaženjem podzemnih voda i sl. Za područje Crne Gore karakteristično je da se, zbog relativno male dužine tokova i velikih padova, režim padavina direktno odražava na formiranje poplavnih talasa i na plavljenje terena od bujica. Može se reći da su najviše ugrožene velike površine zemljišta po obodu Skadarskog jezera, u zoni donjeg toka Morače, kao i pored Bojane, zatim Polimlje od Gusinja do Zatona, dolina Ćehotine kod Pljevalja, dolina Ibra u Rožajama, Nikšićko i Cetinjsko polje. Međutim, poplave se mogu desiti svuda, uključujući oblasti sa niskim rizikom, nekada i iznenada i bez najave. Zbog toga je jako važno da budemo informisani o rizicima od poplava, preventivnim mjerama, kao i aktivnostima koje bi trebalo preduzeti prije, tokom i nakon poplava.

Šta možete preduzeti kako biste smanjili rizik od poplava kao i štetu u slučaju njihove pojave?

 • Upoznajte se sa rizikom od poplava u vašem području. Utičite na to da se u vašoj školi ili na radnom mjestu prate upozorenja i pripremi plan za reagovanje u slučaju poplava.
 • Držite važne dokumente u vodonepropusnim kontejnerima ili kutijama i kreirajte njihove digitalne kopije.
 • U domu uvijek imajte komplet prve pomoći, baterijske lampe, radio na baterije i uvjerite se da svi članovi porodice znaju gdje se nalaze i kako se koriste.
 • Uvijek imajte na raspolaganju zalihe hrane, pitke vode i ljekova u slučaju da morate odmah napustiti svoj dom. Imajte na umu specifične potrebe članova svoje porodice, a ne zaboravite ni na potrebe kućnih ljubimaca. Nabavite dodatne baterije i uređaje za punjenje mobilnih telefona.
 • Tokom perioda kada nema poplava ponašajte se odgovorno, ne bacajte otpad u rijeke, potoke i kanale, a ako primijetite otpad u koritima ovih vodotoka, prijavite to nadležnoj komunalnoj službi.
 • Ne bacajte otpad u šahtove za odvod atmosferskih voda.

Tokom poplave:

 • Potrudite se da ostanete informisani i pratite saopštenja i instrukcije nadležnih službi.
 • Ako ste u podrumu ili prizemlju, popnite se na gornje spratove.
 • Isključite električne uređaje, gas i struju na glavnom prekidaču. Ne dodirujte žice i opremu mokrim rukama ili nogama. Ne pijte vodu iz slavine, može biti zagađena.
 • Ukoliko vam je od strane nadležnih službi rečeno da se evakuišete, učinite to odmah i u skladu sa njihovim uputstvima. Evakuišite kućne ljubimce i domaće životinje, a ako to nije moguće, oslobodite ih iz ograđenih i zatvorenih objekata. Ne zaboravite da ponesete lična dokumenta i neophodne ljekove, jer je moguće da ćete biti odsutni iz svog doma duži vremenski period.
 • Nikada se ne krećite oko nasipa i ne vozite se kroz poplavljena područja.
 • Ne prelazite mostove preko vode koja se brzo kreće. Izbjegavajte podvožnjake, nasipe, mostove. Kretanje i zaustavljanje na ovim mjestima može biti vrlo opasno, jer vas poplavni talas može povući sa sobom.
 • Izbjegavajte područja gdje je procijenjeno da postoji rizik od pojave odrona i klizišta.
 • Dođite brzo do najbližeg visokog područja, izbjegavajući pravac prema padinama ili vještačkim nasipima koji bi se mogli urušiti usljed padavina ili kretanja vode.
 • Nemojte voziti automobil poplavljenim ulicama, podvožnjacima ili podzemnim prolazima. Voda bi mogla biti dublja i brža nego što izgleda, a nivo vode mogao bi uništiti automobil.
 • Ako vozite, ne blokirajte ulice i puteve. Oni su neophodni kako bi spasilački timovi nesmetano funkcionisali.
 • Držite se dalje od zgrada koje su okružene plavnim vodama. Ako morate ući, budite oprezni, možda postoje neka skrivena oštećena, naročito u temeljima.

Nakon poplave:

 • Vratite se kućama tek kad nadležni organi procijene da je to bezbjedno.
 • Budite oprezni u područjima sa kojih se plavna voda povukla jer putevi mogu biti oštećeni i mogu se urušiti pod teretom automobila
 • Tokom čišćenja nosite čvrste radne rukavice, zaštitnu odjeću i čizme i nosite odgovarajuće štitnike za lice ili maske ako čistite plesni ili druge ostatke. Očistite i dezinfikujte sve površine koje su bile izložene poplavi.
 • Izbjegavajte hodanje u poplavnim vodama jer one mogu sadržati opasan otpad i biti zagađene. Držite se dalje od zgrada koje su okružene ovim vodama, a ako morate ući, budite veoma oprezni jer možda postoje neka skrivena oštećenja, naročito u temeljima.
 • Budite oprezni zbog rizika od strujnog udara. Ne dodirujte električnu opremu ako je mokra ili ako stojite u vodi. Isključite struju, ako je to sigurno, da biste izbjegli električni udar.
 • Prije upotrebe vode za piće, uvjerite se da su njenu ispravnost potvrdile nadležne službe. Ne konzumirajte hranu koja je došla u kontakt sa poplavnom vodom, može biti zagađena.

 

 

Ovaj tekst je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore. Sadržaj letka je isključiva odgovornost Fondacije za razvoj sjevera Crne Gore – FORS Montenegro i i ne odražava nužno stavove Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Obavještenja