Close

Konferencija na temu Smanjenje rizika od katastrofa i značaj prekogranične i regionalne saradnje

U Kolašinu je 16. i 17. novembra održana dvodnevna Konferencija na temu Smanjenje rizika od katastrofa i značaj prekogranične i regionalne saradnje, koja je organizovana u okviru projekta Budimo pripremljeni. Konferencija je imala za cilj razmjenu iskustava, mišljenja, modela dobre prakse i naučenih lekcija kada je u pitanju smanjenje rizika od katastrofa, kao i doprinos informisanju stanovništva i posebnih ciljnih grupa o ovoj oblasti i značaju međunarodne saradnje. Konferencija je okupila predstavnike institucija i službi koje se bave zaštitom i spašavanjem, organizacija civilnog društva, državne i lokalnih uprava, medija, projektnih partnera itd. iz Crne Gore i drugih zemalja. Na otvaranju Konferencije govorili su Radomir Šćepanović, načelnik Direkcije za operativne poslove u Sektoru za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore, Živko Babović, načelnik Uprave za upravljanje rizikom Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije i Veselin Šturanović, izvršni direktor FORS Montenegra.

Projekat Budimo pripremljeni sprovodi FORS Montenegro, finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Republike Srbije – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Projekat  ima za cilj unapređivanje kapaciteta institucija i službi iz Crne Gore i Srbije koje se bave zaštitom i spašavanjem za prevenciju požara i poplava i ublažavanje njihovih posljedica, kao i informisanje stanovništva prekogranične oblasti o smanjenju rizika od nepogoda. Mjesto realizacije projekta obuhvata opštine: Berane, Bijelo Polje, Žabljak, Nikšić, Petnjica, Pljevlja i Šavnik u Crnoj Gori i opštine: Novi Pazar, Raška, Sjenica i Tutin u Srbiji.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije. Glavne ciljne grupe projekta su Direktorat za zaštitu i spašavanje, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i opštinske službe zaštite i spašavanja.

Obavještenja