Close

Konferencija na temu „Upravljanje rizicima od nepogoda i otporni gradovi“

FORS Montenegro i Direktorat za vanredne situacije MUP-a Crne Gore su u Kolašinu 28. i 29. juna organizovali dvodnevnu Konferenciju na temu Upravljanje rizicima od nepogoda i otporni gradovi, u cilju doprinosa informisanju stanovništva i posebnih ciljnih grupa o upravljanju rizicima i otpornim gradovima, kao i razmjena iskustava, mišljenja, modela dobre prakse i naučenih lekcija kada je u pitanju smanjenje rizika od katastrofa. Na otvaranju Konferencije su govorili Dragan Pejanović, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, Mirsad Mulić, generalni direktor Direktorata za vanredne situacije, Veselin Šturanović, izvršni direktor FORS Montenegra i predstavnici projektnih partnera Miran Štular iz Slovenije i Marek Gašparin iz Češke. Konferencija je okupila predstavnike institucija i službi koje se bave upravljanjem u vanrednim situacijama i zaštitom i spasavanjem, organizacija civilnog društva, državne i lokalnih uprava, medija, projektnih partnera itd, iz Crne Gore i zemalja regiona, kao i zemalja članica Evropske unije.

Tokom dvodnevnog rada, učesnici su razgovarali o izazovima sa kojima se suočavamo u kontekstu povećanog broja nepogoda, iskustvima i modelima dobre prakse u upravljanju rizicima, međunarodnoj saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, jačanju pripremljenosti za efektivniji odgovor na nepogode kroz jačanje kapaciteta, informisanje i edukaciju građana, kao i značaju uključenosti različitih institucija u jačanju otpornosti zajednica, i njihovim aktivnostima u ovoj oblasti,  a zaključke Konferencije možete pogledati ovdje.

Konferencija je organizovana u okviru projekta DIRECT – Budimo otporni na nepogode, koji realizuju FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore i Direktorat za vanredne situacije MUP-a Crne Gore u partnerstvu sa Vatrogasno-spasilačkom službom opštine Kranj iz Slovenije, Vatrogasno-spasilačkom brigadom Moravsko-Šleskog kraja i Udruženjem vatrogasaca iz Češke, a finansira Generalni direktorat za evropsku civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći Evropske komisije (DG ECHO).

Projekat ima za cilj unapređenje pripremljenosti lokalnih zajednica, institucija i službi za efikasniji odgovor na prirodne i druge nepogode. Najvažnije projektne aktivnosti uključuju treninge za spasioce ne teme vezane za zaštitu i spasavanje u slučajevima požara, poplava, zemljotresa i dr, terenske vježbe spasavanja, treninge na temu smanjenja rizika od katastrofa, izradu evakuacionih planova za škole i lokalne zajednice, vježbe evakuacije, kampanju informisanja stanovništva o rizicima od katastrofa, studijsku posjetu EU itd. Jedan od najvažnijih rezultata projekta je unapređenje međunarodne saradnje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, koja omogućava razmjenu iskustava i modela dobrih praksi, kako između institucija i službi koje se bave zaštitom i spasavanjem, tako i samih spasilaca koji se u svom poslu često suočavaju sa istim zadacima i izazovima.

Obavještenja