Close

Mobilna aplikacija Budimo pripremljeni

U cilju podizanja nivoa svijesti javnosti o rizicima od nepogoda, preventivnim mjerama i aktivnostima koje treba preduzeti u slučaju nepogoda izrađena je mobilna aplikacija pod nazivom Budimo pripremljeni.

Aplikacije je izrađena u okviru istoimenog projekta koji realizuju FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore i Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije, u saradnji sa Direktoratom za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore, hidrometeorološkim zavodima i službama zaštite i spašavanja iz ove dvije zemlje.

Projekat finansira Evropska unija kroz IPA Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Republike Srbije – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Mobilnu aplikaciju možete preuzeti putem QR koda:

Obavještenja