Close

Održan seminar o najboljoj praksi Evropske unije u oblasti zaštite od poplava

Seminar na temu „Najbolja praksa Evropske unije u oblasti zaštite od poplava“ održan je 25. i 26. novembra putem Zoom platforme u sklopu aktivnosti projekta „Budimo pripremljeni“. Seminaru je prisustvovalo 45 predstavnika lokalnih službi za zaštitu i spašavanje iz Crne Gore, Zavoda za hidrologiju i seizmologiju Crne Gore, Crvenog krsta Crne Gore, Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnih poslova Crne Gore kao i Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnih poslova Republike Srbije. Predavač na seminaru je bio Domen Torkar, šef logistike u Upravi za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama Slovenije i član slovenačke nacionalne jedinice za brzo reagovanje. On je tokom dvodnevnog seminara učesnicima predstavio slovenački sistem upozorenja i reagovanja u slučajevima poplava, primjere dobre prakse međunarodne saradnje kao i principe kriznog menadžmenta u Sloveniji. Cilj ove prekogranične aktivnosti bio je da se ljudi koji se u službama bave poslovima koordinacije bliže upoznaju sa iskustvima koje evropske zemlje imaju u ovoj oblasti.

Projekat „Budimo pripremljeni“ sprovodi FORS Montenegro u partnerstvu sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije u cilju unapređivanja kapaciteta institucija i službi iz Crne Gore i Srbije koje se bave zaštitom i spašavanjem za prevenciju požara i poplava i ublažavanje njihovih posljedica, kao i informisanja stanovništva prekogranične oblasti o smanjenju rizika od nepogoda. Finansira ga Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Republike Srbije – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Obavještenja