Close

Predavanja o smanjenju rizika od poplava i požara

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u cilju edukacije učenika o aktivnostima koje je potrebno preduzimati u slučajevima nepogoda a koje mogu pomoći njima i njihovim porodicama da ostanu bezbjedni, održana su predavanja o smanjenju rizika od poplava i požara u OŠ „Ratko Žarić“ u Nikšiću i Gimnaziji „Miloje Dobrašinović“ u Bijelom Polju. Predavanja u okviru projekta „Budimo pripremljeni” organizovao je FORS Montenegro u saradnji sa područnim jedinicama Direktorata za zaštitu i spašavanje i predstavnicima lokalnih službi zaštite i spašavanja. Tom prilikom učenici su dobili konkretna uputstva i smjernice od strane stručnih lica o preventivnim mjerama kao i onim aktivnostima koje treba  preduzimati u toku poplava i požara kako bi umanjili njihove štetne posljedice. Učenicima su podijeljene i publikacije pripremljene u okviru projekta na ove teme a informisani su i o besplatnom Evropskom broju za hitne slučajeve – 112, putem kojeg mogu dobiti pomoć bilo koje hitne službe – policije, službe zaštite i spašavanja i hitne medicinske pomoći, kako u Crnoj Gori i zemljama iz regiona, tako i u zemljama EU.

Pomenuta predavanja označila su početak edukativnih aktivnosti na ove teme u Nikšiću, Bijelom Polju, Beranama, Pljevljima, Žabljaku, Petnjici i Šavniku kao ciljnim opštinama u okviru projekta, koja će u narednom periodu biti praćena i organizovanjem posjeta stručnim službama kako bi se učenici praktično upoznali sa sistemom zaštite i spašavanja u našoj zemlji i kapacitetima kojim raspolaže kao i organizovanjem predavanja za stanovništvo, a sve u sklopu kampanje informisanja o rizicima od nepogoda, preventivnim mjerama i aktivnostima koje bi trebalo preduzeti u slučajevima poplava i požara.

U saradnji sa nastavnicima maternjeg jezika i likovne kulture za učenike koji su prisustvovali predavanjima biće organizovani prekogranični kviz, likovno i literarno takmičenje na teme smanjenja rizika od poplava i požara kako bi djeca pokazala stečeno znanje i dodatno kroz kreativni rad izrazila svoje viđenje oblasti zaštite i spašavanja, pri čemu su za prvorangirane učenike i njihove škole pripremljene vrijedne nagrade. Osim podizanja nivoa svijesti učenika o smanjenju rizika od katastrofa, ove aktivnosti imaju za cilj povezivanje škola i učenika iz različitih opština, podsticanje timskog rada, volonterizma i jačanje saradnje između obrazovnih ustanova.

Projekat „Budimo pripremljeni“ sprovodi FORS Montenegro u partnerstvu sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije u cilju unapređivanja kapaciteta institucija i službi iz Crne Gore i Srbije koje se bave zaštitom i spašavanjem za prevenciju požara i poplava i ublažavanje njihovih posljedica, kao i informisanje stanovništva prekogranične oblasti o smanjenju rizika od nepogoda. Finansira ga Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Republike Srbije – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Obavještenja