Close

U Sloveniji organizovani trening i vježba za spasioce na temu Spasavanje uz korišćenje užadi

U Sloveniji su od 19. do 22. marta organizovani trening i vježba za spasioce iz Crne Gore, Slovenije i Češke na temu Spasavanje uz korišćenje užadi u kojima je učestvovalo 10 predstavnika iz Crne Gore. Obuka na ovu temu je uključivala predavanja i praktičan rad sa simulacijama stvarnih situacija, a poslednjeg dana je organizovana praktična vježba na kojoj su spasioci testirali i pokazali stečena znanja i vještine stečene tokom treninga. Učešće u obuci i vježbi im je omogućilo upoznavanje sa savremenim tehnikama i različitim metodama spasavanja iz visina i dubina, kao i razmjenu znanja i iskustava sa kolegama iz drugih zemalja.

Trening i vježba su organizovani u okviru projekta DIRECT  – Budimo otporni na katastrofe,  koji finansira Generalni direktorat za evropsku civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći Evropske komisije (DG ECHO) i predstavljaju još jedan u nizu događaja usmjerenih ka jačanju kapaciteta spasilaca za reagovanje u slučajevima različitih hitnih situacija. Prethodno su u okviru projekta organizovani treninzi i vježbe na temu Spasavanje u slučajevima saobraćajnih nezgoda, Spasavanje u slučajevima požara i Spasavanje u slučajevima poplava.

Projekat realizuju FORS Montenegro i Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, u partnerstvu sa Vatrogasno-spasilačkom službom opštine Kranj iz Slovenije, Vatrogasno-spasilačkom brigadom Moravsko-Šleskog kraja i Udruženjem vatrogasaca iz Češke. Cilje projekta je unapređenje pripremljenosti lokalnih zajednica, institucija i službi za efikasniji odgovor na prirodne i druge nepogode.

Najvažnije projektne aktivnosti uključuju treninge za spasioce ne teme vezane za zaštitu i spasavanje u slučajevima požara, poplava, zemljotresa i dr, terenske vježbe spasavanja, treninge na temu smanjenja rizika od katastrofa, izradu evakuacionih planova za škole i lokalne zajednice, vježbe evakuacije, kampanju informisanja stanovništva o rizicima od katastrofa, studijsku posjetu EU, međunarodne konferencije na temu smanjenja rizika od katastrofa itd.

Pored glavnih aktivnosti, projekat će jačanjem međunarodne saradnje u ovoj oblasti dovesti i do razmjene iskustava i modela dobrih praksi, kako između institucija i službi koje se bave zaštitom i spasavanjem, tako i samih spasilaca koji se u svom poslu često suočavaju sa istim zadacima i izazovima.

 

Obavještenja