Close

Informisanje građana o broju 112

U cilju informisanja građana o broju 112 – jedinstveni evropski broj za pozive u hitnim slučajevima – u okviru projekta Nepogode ne poznaju granice postavljene su informativne table i posteri sa ovim brojem. Informativne table i posteri su postavljeni na lokacijama koje su u saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije MUP-a prepoznate kao lokacije sa najvećom frekvencijom saobraćaja u ciljnom području: bulevar Vilija Branta (Zlatica) u Podgorici, bulevar Zetskih vladara (magistralni put Podgorica – Golubovci) putni pravac prema tunelu Sozina i putni pravac Ulcinj-Sukobin (u blizini graničnog prelaza Crna Gora-Albanija).

Projekat Nepogode ne poznaju granice ima za cilj jačanje kapaciteta institucija i službi iz Crne Gore i Albanije koje se bave zaštitom i spasavanjem za smanjenje rizika od katastrofa, sa akcentom na zaštitu od poplava, kao i informisanje stanovništva o rizicima od poplava.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Direktoratom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Prefekturom Skadar iz Albanije.

Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020, a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Crne Gore – Direktorat za ugovaranje i finansiranje sredstava EU pomoći.

Obavještenja