Close

Okrugli sto na temu Najbolja praksa Evropske unije u oblasti zaštite od poplava

U Podgorici je danas održan okrugli sto na temu Najbolja praksa Evropske unije u oblasti zaštite od poplava u cilju razmjene iskustava, modela dobre prakse i naučenih lekcija kada je u pitanju zaštita od ove prirodne nepogode. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Direktorata za vanredne situacije, opštinskih službi zaštite i spašavanja iz Podgorice, Bara i Ulcinja i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Na okruglom stolu je razgovarano o situaciji kada je u pitanju lična i kolektivna zaštitna oprema, primjerima dobre prakse u upravljanju prilikom poplava i procjeni rizika, a bilo je riječi i o Direktivi o poplavama Evropske unije.

Okruglom stolu je prethodio dvodnevni seminar na ovu temu, koji je 11. i 12. februara održan u Skadru u Albaniji, a tokom koga su učesnici – predstavnici institucija i službi koje se bave zaštitom i spašavanjem – imali priliku da od kolega iz Hrvatske gorske službe spašavanja čuju o iskustvima i primjerima dobre prakse kada su u pitanju aktivnosti usmjerene ka unapređivanju zaštite i spašavanja u slučajevima poplava.

Okrugli sto je organizovan u sklopu projekta „Nepogode ne poznaju granice“, koji u Crnoj Gori sprovode FORS Montenegro i Direktorat za vanredne situacije MUP-a Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU). Cilj projekta, koji se realizuje u Crnoj Gori i Albaniji, je jačanje kapaciteta institucija i službi koje se bave zaštitom i spašavanjem za smanjenje rizika od katastrofa, sa akcentom na zaštitu od poplava, kao i informisanje stanovništva o rizicima od poplava.

Projekat se u Crnoj Gori sprovodi u opštinama Podgorica, Bar i Ulcinj, a u Albaniji u regionu Skadra, u partnerstvu sa Prefekturom Skadar.

Obavještenja