Close

Predavanja o smanjenju rizika od katastrofa

U cilju informisanja učenika o aktivnostima koje mogu preduzeti i koje im mogu pomoći da oni i njihova porodica ostanu bezbjedni u vanrednim situacijama, u toku je organizovanje predavanja o smanjenju rizika od katastrofa za učenike Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole u Baru i Gimnazije „Slobodan Škerović“ u Podgorici. Predavanja se organizuju u saradnji sa predstavnicima Direktorata za vanredne situacije u Podgorici i Baru.

Na predavanjima učenicima su kroz praktične primjere date smjernice kako da reaguju u određenim vanrednim situacijama, kao što su poplave, požari i zemljotresi. Iako se većina vanrednih situacija ne može spriječiti učenicima su data uputstva i savjeti o aktivnostima koje treba da preduzmu prije nastanka neke vanredne situacije, tokom trajanja i nakon završetka vanredne situacije kako bi umanjili štetne posljedice. Neke od smjernica su: identifikovanje sigurnih mjesta za sklonište u kući i školi u slučaju zemljotresa, identifikovanje evakuacionih izlaza, smještanje opasnih i zapaljivih materijala na sigurno mjesto, pravilno odlaganje otpada i sl. Takođe, predstavnici Direktorata za vanredne situacije su učenike informisali o Evropskom broju za hitne slučajeve – 112, putem kojeg mogu dobiti pomoć bilo koje hitne službe – policije, službe zaštite i spasavanja i hitne medicinske pomoći, kako u Crnoj Gori i zemljama iz regiona, tako i u zemljama EU. Tokom predavanja učenicima su prikazani video snimci posljedica razornog zemljotresa koji je zadesio Crnu Goru 1979. godine i snimci poplava iz 2010. godine.

Predavanja se organizuju u okviru projekta Nepogode ne poznaju garnice koji ima za cilj jačanje kapaciteta institucija i službi koje se bave zaštitom i spasavanjem za smanjenje rizika od katastrofa, sa akcentom na zaštitu od poplava, kao i informisanje stanovništva o rizicima od poplava.

Projekat realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa Direktoratom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Prefekturom Skadar iz Albanije, a finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020.

Obavještenja