Close

Radionice o smanjenju rizika od katastrofa sa akcentom na zaštitu od poplava za učenike 6. razreda

Smanjenje rizika od katastrofa je oblast koja zaokuplja sve više pažnje, u cilju pronalaženja što efikasnijeg modela ublažavanja posljedica ovih događanja. O značaju ove teme govori i činjenica da širom svijeta veliki broj ljudi izgubi živote i materijalna dobra zbog prirodnih i drugih nepogoda, kao što su poplave, požari, zemljotresi, suše i sl.

Iako se većina katastrofa ne može spriječiti ipak možemo učiniti mnogo da umanjimo njihove posljedice ako smo dobro informisani i upoznati sa preventivnim mjerama, kao i pripremljeni da adekvatno odreagujemo. Broj nepogoda na globalnom nivou je u porastu, kao i intenzizet njihovih posljedica,  pri čemu su pogođene sve kategorije stanovništva, uključujući i djecu.

U cilju informisanja djece o aktivnostima koje mogu preduzeti i koje im mogu pomoći da oni i njihova porodica ostanu bezbjedni u slučaju poplava, u periodu od 9. do 15. oktobra 2019. za učenike 6. razreda OŠ „Sutjeska“ iz Podgorice, OŠ „Jugoslavija“ iz Bara i OŠ „Maršal Tito“ iz Ulcinja organizovane su radionice o smanjenju rizika od katastrofa sa akcentom na poplave. Radionice su organizovane u saradnji sa predstavnicima Direktorata za vanredne situacije iz Podgorice i Bara.

Tokom radionica učenicima su predstavljeni uputstva i savjeti o aktivnostima koje treba da preduzmu prije nastanka neke nepogode, tokom trajanja i nakon završetka vanredne situacije kako bi umanjili štetne posljedice. Učenici su upoznati sa dominantnim rizicima u njihovim opštinama kao što su poplave, požari i zemljotresi. Naglasak je dat na postupanje i reagovanje prije, u toku i nakon poplava. Neke od tema koje su obrađene uključuju: identifikovanje sigurnih mjesta za sklonište u kući, identifikovanje evakuacionih izlaza, pripremu osnovnih stvari (ličnih dokumenata, flaširane vode, konzervisane hrane i sl), odgovorno ponašanje prema prirodi i sl. Takođe, predstavnici Direktorata za vanredne situacije su učenike informisali o Evropskom broju za hitne slučajeve – 112, putem kojeg mogu dobiti pomoć bilo koje hitne službe – policije, službe zaštite i spasavanja i hitne medicinske pomoći, kako u Crnoj Gori i zemljama iz regiona, tako i u zemljama EU.

S obzirom na to da opštine Bar i Ulcinj spadaju u visoko rizična područja od zemljotresa tokom radionica učenicima su date i osnovne smjernice za ponašanje u slučaju zemljotresa i prikazani video snimci posljedica razornog zemljotresa koji je zadesio Crnu Goru 1979.

Učenici su pokazali visok nivo zaiteresovanosti za obrađene teme i aktivno su učestvovali u radionicama.

Radionice su organizovane u okviru projekta Nepogode ne poznaju granice koji ima za cilj jačanje kapaciteta institucija i službi koje se bave zaštitom i spasavanjem za smanjenje rizika od katastrofa, sa akcentom na zaštitu od poplava, kao i informisanje stanovništva o rizicima od poplava.

Nakon radionica, projektni partneri iz Crne Gore i Albanije će u saradnji sa školskim upravama i nastavnicima likovne kulture organizovati prekogranični likovni konkurs na temu smanjenja rizika od katastrofa. Za najbolja 3 likovna rada će biti obezbijeđene nagrade.

Projekat realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa Direktoratom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Prefekturom Skadar iz Albanije, a finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020. Projekat u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave.

Obavještenja