Close

Konferencija na temu Razvoj društvenog preduzetništva

FORS Montenegro je u Kolašinu organizovao dvodnevnu Konferenciju na temu Razvoj društvenog preduzetništva, u cilju promovisanja koncepta društvenog preduzetništva i njegovog značaja za razvoj, stvaranje novih radnih mjesta i rješavanje društvenih problema, kao i predstavljanje modela dobre prakse u ovoj oblasti iz regiona i Evropske unije. Na otvaranju Konferencije su […]

Read More

Obuka na temu Upravljanje u društvenim preduzećima

FORS Montenegro je u Kolašinu 2-4. oktobra organizovao obuku na temu Upravljanje u društvenim preduzećima za nezaposlene osobe iz sjevernog regiona Crne Gore. Obuka je organizovana u cilju jačanja kapaciteta nezaposlenih mladih, žena i dugoročno nezaposlenih za društveno preduzetništvo i unapređenje njihove konkurentnosti na tržištu rada, a prisustvovalo joj je […]

Read More

Obuka na temu Internet Marketing

FORS Montenegro je u Kolašinu 13. i 14. septembra organizovao obuku na temu Internet Marketing za nezaposlene osobe iz sjevernog regiona Crne Gore. Obuka je organizovana u cilju jačanja kapaciteta nezaposlenih mladih, žena i dugoročno nezaposlenih za Internet marketing i unapređenje njihove konkurentnosti na tržištu rada. Trening su održali Srđan […]

Read More

Obuka na temu Implementacija projekata

FORS Montenegro je u Kolašinu 27. i 28. juna organizovao obuku na temu Implementacija projekata za nezaposlene osobe iz sjevernog regiona Crne Gore. Obuka je organizovana u cilju jačanja kapaciteta nezaposlenih mladih, žena i dugoročno nezaposlenih za pripremu i sprovođenje projekata i unapređenje njihove konkurentnosti na tržištu rada. Trening je […]

Read More

Obuka na temu Pisanje projekata

FORS Montenegro je u Kolašinu od 14. do 16. juna organizovao obuku na temu Pisanje projekata za nezaposlene osobe iz sjevernog regiona Crne Gore. Obuka je organizovana u cilju jačanja kapaciteta nezaposlenih mladih, žena i dugoročno nezaposlenih za pripremu projekata i unapređenje njihove konkurentnosti na tržištu rada. Trening je organizovan […]

Read More

Studijska posjeta društvenim preduzećima u Hrvatskoj

FORS Montenegro je u okviru projekta SEEM-Socijalna ekonomija za zapošljavanje u Crnoj Gori organizovao studijsku posjetu društvenim preduzećima u Hrvatskoj, za nezaposlene mlade, žene i dugoročno nezaposlene iz sjevernog regiona Crne Gore. Posjeta je organizovana od 24. do 27. maja, u Osiječko-baranjskoj županiji, u saradnji sa Udruženjem Slap iz Osijeka, […]

Read More

Obuka na temu Pisanje biznis planova

FORS Montenegro je u Kolašinu od 10. do 12. aprila organizovao obuku na temu Pisanje biznis planova za nezaposlene osobe iz sjevernog regiona Crne Gore. Obuka je organizovana u cilju jačanja kapaciteta za planiranje razvoja društvenih preduzeća i predstavlja nastavak obuke za nezaposlene u okviru koje su prethodno organizovani treninzi […]

Read More

Obuka na temu Marketinške vještine

FORS Montenegro je u Kolašinu 25. i 26. aprila organizovao obuku na temu Marketinške vještine za nezaposlene osobe iz sjevernog regiona Crne Gore. Obuka je organizovana u cilju jačanja kapaciteta za promovisanje proizvoda i usluga, posebno onih koje su proizvod društvenog preduzetništva. Takođe, učesnicima je omogućila sticanje znanja i vještina […]

Read More

Obuka za društveno preduzetništvo

FORS Montenegro je u Kolašinu od 10. do 13. aprila organizovao obuku na temu Društveno preduzetništvo za nezaposlene osobe iz sjevernog regiona Crne Gore. Obuka je organizovana u cilju promovisanja društvenog preduzetništva i mogućnosti koje ovaj koncept pruža za stvaranje novih radnih mjesta, rješavanje određenih društvenih problema i ukupni društveno-ekonomski […]

Read More